Акция анархистов против АЭС в Минске/ Акцыя анархiстаў супраць АЭС у Мiнску

Накануне 30-летия катастрофы на ЧАЭС минские анархисты напомнили минчанам про катастрофические последствия аварии и о том, что беларуские власти строят новую ядерную бомбу замедленного действия – АЭС в Островце.

Анархисты Беларуси выступают против строительства новой АЭС, потому что:

1. Организация-строитель и эксплуататор АЭС не несёт никакой ответственности за последствия возможной аварии – расхлёбывать их придётся нашим детям, внукам и даже правнукам.

2. Строительство АЭС – это отъем финансовых и исследовательских ресурсов у экологически чистой энергетики. Вместо строительства АЭС нужно развивать работу с возобновляемыми источниками энергии.

3. АЭС – централизованный и громоздкий способ производства энергии. Её демонтаж после истечения срока эксплуатации потребует гигантских расходов.

4. “Мирный атом” в любой момент может стать немирным и принести Беларуси множество проблем. Иран и Северная Корея тому примером.

5. Атомная энергетика основана на засекреченных технологиях, что сильно усложняет доступ общественности к её развитию, разработке и к информации о её недостатках.

6. Атомная энергетика вводит Беларусь в зависимость от третьих стран. В данном случае – от России, которая не только кредитует строительство АЭС, но и снабжает её специалистами, оборудованием и ядерным топливом.

25-го апреля несколько анархистов в костюмах смерти, которые символизируют последствия аварии на ЧАЭС, раздали в центре Минске около 200 листовок “Почему анархисты против АЭС”.

Акция обошлась без задержаний.
_____________________________
Напярэдадні 30-годдзя катастрофы на ЧАЭС мінскія анархісты нагадалі мінчанам пра катастрафічныя наступствы аварыі і аб тым, што беларускія ўлады будуюць новую ядзерную бомбу запаволенага дзеяння – АЭС у Астраўцы.

Анархісты Беларусі выступаюць супраць буданіцтва АЭС, таму што:

1. Арганізацыя-будаўнік і эксплуататар АЭС не нясе ніякай адказнасці за наступствы магчымай аварыі – расхлёбваць іх прыйдзецца нашым дзецям, унукам і нават праўнукам.

2. Будаўніцтва АЭС – адабранне фінансавых і вынаходніцкіх рэсурсаў у экалагічна чыстай энергетыкі. Замест будаўніцтва АЭС трэба развіваць працу з ўзнаўляльнымі крыніцамі энергіі.

3. АЭС – цэнтралізаваны і грувасткі спосаб вытворчасці энергіі. Яе дэмантаж пасля заканчэння тэрміну эксплуатацыі патрабуе гіганцкіх выдаткаў.

4. «Мірны атам» у любы момант можа стаць немірным і прынесці Беларусі мноства праблем. Іран і Паўночная Карэя таму прыкладам.

5. Атамная энергетыка заснаваная на засакрэчаных тэхналогіях, што вельмі ўскладняе доступ грамадскасці да яе развіцця, распрацоўцы і да інфармацыі аб яе недахопах.

6. Атамная энергетыка ўводзіць Беларусь у залежнасць ат трэціх краін. У дадзеным выпадку – ад Расіі, якая не толькі крэдытуе будаўніцтва АЭС, але і забяспечвае яе спецыялістамі, абсталяваннем і ядзерным палівам.

25-га красавіка некалькі анархістаў у касцюмах смерці, якія сімвалізуюць наступствы аварыі на ЧАЭС, раздалі ў цэнтры Мінску каля 200 улётак «Чаму анархісты супраць АЭС».

Акцыя абышлася без затрыманняў.

20160425_170546

IMG_20160425_172730

3

IMG_20160425_172312

20160425_170354

1

2

Один комментарий к “Акция анархистов против АЭС в Минске/ Акцыя анархiстаў супраць АЭС у Мiнску

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Похожие записи

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.