Заклік да тыдня салідарнасці з беларускім паўстаннем 8-15 жніўня ✊ (BY/RU)

Прайшло больш за год з пачатку найбуйнейшых у гісторыі Беларусі пратэстаў супраць дыктатуры Лукашэнкі. Насуперак усім перашкодам і страхам сотні тысяч чалавек далучыліся да калектыўнай барацьбы. Пачынаючы ад маршаў і заканчваючы адзінкавымі акцыямі сабатажу — мы ўсё зрабілі ўклад у калектыўнае паўстанне за вызваленне ад тыраніі.

Праз год многія з нас апынуліся ў турмах, яшчэ больш з’ехала і спрабуе адаптавацца ў новых краінах. Але нават у такой сітуацыі мы працягваем арганізоўвацца і супраціўляцца супраць рэжыму. У Беларусі праходзяць невялікія акцыі пратэсту на пастаяннай аснове. Самаарганізаваныя групы ў дыяспарах займаюцца мабілізацыяй палітычна актыўных мігрантаў. Насуперак усяму гвалту і рэпрэсіям мы ўсё яшчэ верым сябар у сябра і нашу калектыўную сілу разарваць ланцугі аўтарытарызму.

9 жніўня — гадавіна выбараў і першых буйных сутыкненняў дэманстрантаў з карнымі органамі. Менавіта таму вакол гэтага тыдня мы заклікаем вас праводзіць акцыі і не забываць аб тых пачуццях, якія ўсё яшчэ жывуць у кожнаму з нас. Мы заклікаем праводзіць акцыі ў памяць аб усіх, хто загінуў у барацьбе за свабоду! Мы заклікаем не забываць кожную кроплю крыві, пралітую дзяржавай для захавання ўлады!

Праводзячы акцыі ў Беларусі не забывайце пра культуру бяспекі, якая захавае вашу свабоду і свабоду вашых сяброў і знаёмых. За мяжой вы можаце далучыцца да мясцовых акцый дыяспар, ініцыяваць нешта самі або правесці адзінкавыя акцыі на ваша меркаванне.

І не важна дзе вы знаходзіцеся — наша барацьба працягваецца!
Беларусь будзе вольнай! 🔥


Призыв к неделе солидарности с беларуским восстанием 8-15 августа

Прошло больше года с начала крупнейших в истории Беларуси протестов против диктатуры Лукашенко. Вопреки всем преградам и страхам сотни тысяч человек присоединились к коллективной борьбе. Начиная от маршей и заканчивая одиночными акциями саботажа — мы все сделали вклад в коллективное восстание за освобождение от тирании.

Год спустя многие из нас оказались в тюрьмах, еще больше уехало и пытается адаптироваться в новых странах. Но даже в такой ситуации мы продолжаем организовываться и сопротивляться против режима. В Беларуси проходят небольшие акции протеста на постоянной основе. Самоорганизованные группы в диаспорах занимаются мобилизацией политически активных мигрантов. Вопреки всему насилию и репрессиям мы все еще верим друг в друга и нашу коллективную силу разорвать цепи авторитаризма.

9 августа — годовщина выборов и первых крупных столкновений демонстрантов с карательными органами. Именно поэтому вокруг этой недели мы призываем вас проводить акции и не забывать о тех чувствах, которые все еще живут в каждому из нас. Мы призываем проводить акции в память о всех, кто погиб в борьбе за свободу! Мы призываем не забывать каждую каплю крови, пролитую государством для сохранения власти!

Проводя акции в Беларуси не забывайте про культуру безопасности, которая сохранит вашу свободу и свободу ваших друзей и знакомых. За границей вы можете присоединиться к местным акциям диаспор, инициировать что-то самим или провести одиночные акции на ваше усмотрение.

И не важно где вы находитесь — наша борьба продолжается!
Беларусь будет свободной!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Похожие записи

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.